Restauracja Regiment z Białegostoku: ostatnie lata nauczyły nas dostosowanie się do rynku