Współpraca łódzkiego Gastronomika i Selgros rozwija się. Firma partnerem strategicznym konkursu organizowanego przez szkołę