Caritas i Selgros po raz kolejny zapraszają potrzebujących do wigilijnego stołu!